คปภ.เชียงรายเดินหน้ารณรงค์ พ.ร.บ. ประสานบริษัทฯลงพื้นที่รับประกันภัยชาวเวียงแก่น

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับนางนิตยา ยาละ อาสาสมัครประกันภัย ประสานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ ศูนย์บริการแม่สาย ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการรับประกันภัย ณ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยมีผู้นำรถมารับบริการประกันภัยรถ จำนวน 81 คัน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและครอบครัว โดยใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเจ้าของรถ ผู้ใช้รถ หรือผู้ครอบครองรถซึ่งต้องมีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือประกันภัยรถภาคบังคับ รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือใหม่ และประชาชนทุกคนที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า จะต้องได้รับความคุ้มครองเมื่อได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย พื้นที่บางส่วนของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เป็นภูเขาคดเคี้ยว ทำให้การเดินทางไม่สะดวก ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยไม่ทั่วถึง จึงทำให้มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วน ไม่ได้มีการจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงราย (สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย) จึงร่วมกับอาสาสมัครประกันภัย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ จำกัด ศูนย์บริการแม่สาย ออกหน่วยบริการรับประกันภัยแบบลงพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใน อ. เวียงแก่นเข้าถึงระบบประกันภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการออกหน่วยบริการรับประกันภัยดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนในพื้นที่นำรถมารับบริการประกันภัยเป็นจำนวนมาก