จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 min read

 
เช้าของวันอังคารที่ 24 กันยายน  2562 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ข้าวต้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่ข้าวต้ม เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน จัดที่หนองบัวแดง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 


ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และกรมประมงให้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางน้ำในแหล่งน้ำ ภายในชุมชนนั้น หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดเชียงราย จึงร่วมกันจัดงานวันประมงแห่งชาติขึ้นในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 และได้รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงความสำคัญให้ความร่วมมือกันอนุรักษ์ รักษาสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชน การปล่อยสัตว์น้ำในวันนี้ มีจำนวน 285,093 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว ปลาบ้า 100,000 ตัว ปลาบึก 93 ตัว กุ้งก้ามกราม 85,000 ตัว
 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านโปรดร่วมกันอนุรักษ์และดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ร่วมกันปล่อยลงในแหล่งน้ำทุกแห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้เป็น แหล่งอาหารของชุมชนตลอดไป เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา โดยในงานดังกล่าวทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายเศกสรร ศรีนาค และทีมงานสถานีถ่ายทอดเสียงบรรยากาศภายในงานผ่านคลื่น FM103.00MHz. และผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.fm103cr.net อีกด้วย