ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่านใหม่

1 min read

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตามคำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 2250/2562 ให้นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และนายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งกำหนดเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562
โดยมีพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ทชร.


ข้อมูลจาก…..ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทร 0 5379 8081-85
โทรสาร 0 5379 8049